Råd til drømmene i privatlivet

Strategisk sparring sikrer optimalt virksomhedsafkast og råd til drømmene i privatlivet, for Tommy Oversø, indehaver af Flottegulve.dk

Strategisk sparring sikrer optimalt virksomhedsafkast

- og råd til drømmene i privatlivet

Gennem professionel og uvildig rådgivning fra Pilea Finance & Business sikrede FlotteGulve.dk et bedre afkast af formuen og råd til at forfølge private drømme.

FlotteGulve.dk er en succesfuld gulvvirksomhed i Midtjylland med en stærk og solid forretning og høj vækst. Virksomheden, og i særdeleshed indehaver og direktør, Tommy Oversø, har rygende travlt. Væksten i forretningen gjorde det svært at finde tid til at træde et skridt tilbage og se på den overordnede strategi.

Det var her Pilea Finance & Business kom ind.

I samarbejdet med Tommy Oversø påtog vi os overordnet to roller;

at hjælpe virksomheden med at klarlægge den optimale drift og sikre bedst mulig vækst, samt rådgive Tommy i optimeringen af den samlede formue og skabe plads til drømmene i privatlivet.

Tommy havde gode idéer og drømme om, hvilken retning både virksomheden og han selv skulle tage, men da han havde så travlt med driften af hans virksomhed, havde han svært ved at prioritere og eksekvere på tiltagene. Han søgte hjælp hos Pilea Finance & Business, som gik ind og gav strategisk sparring på udviklingen af FlotteGulve.dk – og ligeledes til Tommy som ejer og leder i forretningen. En længevarende proces, som tog udgangspunkt i samtaler med medarbejderne og afdækkede udfordringer og muligheder, hvilket resulterede i bedre prioritering af tid, investeringer og indsatser.

Foruden medarbejdertilfredshedsanalysen kiggede Pilea Finance & Business på den samlede økonomi, og hvordan midlerne her var allokeret. FlotteGulve.dk havde i forvejen en pæn formue, så vores opgave bestod i at skabe overblik og sikre et bedre afkast af den samlede formue, der lå både i virksomheden, i holdingselskabet og privat.

Rådgivningen tog fra start udgangspunkt i både at sikre optimalt afkast for virksomheden samt at gøre plads til drømmene i privatlivet, give ro i maven og råd til at leve livet.

I samråd med Tommy hjemtog vi et realkreditlån, som skabte likviditet, som gjorde det muligt at investere i et af Pilea Finance & Business’ ejendomsprojekter med et forventet årligt afkast på 15%. Et afkast som på længere sigt giver grobund for både virksomhedens udvikling og Tommys personlige drømme.

Tommy Oversø, Indehaver, FlotteGulve.dk

Jeg har arbejdet tæt sammen med Daniel og Mia, og jeg er meget tilfreds med deres faglighed, både i det kommende byggeprojekt, som vil give et løbende afkast, og i medarbejdertilfredshedsanalysen, som er lavet til UG. Det er vigtigt at have tilfredse medarbejdere, og Pilea Finance & Business har været en stor hjælp i forhold til at skabe overblik og præsentere nye muligheder.

Konkrete forbedringer for FlotteGulve.dk

  • Hjemtaget realkreditlån gav besparelser på bidragssatser
  • Ejendomsinvestering med forventet årligt afkast på 15%
  • Optimering af afkast på den samlede formue
  • Overblik, tryghed og råd til privatlivets drømme

Læs flere cases her

Vil du vide mere?


Tag kontakt i dag, så hjælper vi dig.

Christian Thisgaard

Direktør og uvildig investeringsrådgiver