Erhverv

– Forbedrer dit fremtidige økonomiske potentiale

Vi hjælper dig, der er virksomhedsleder, og dine medarbejdere som strategisk og finansiel sparringspartner, som sikrer, at du ikke har økonomisk potentiale, som du går glip af.

Maksimer din virksomheds potentiale

Ofte har virksomheder meget fokus på den løbende drift, ajourføring af GDPR-compliance og bogføring.

I Pilea Finance & Business har vi dygtige eksperter, der går aktivt ind i din virksomhed og analysere os frem til, hvor din virksomheds fokus skal ligge for at imødekomme dine ønsker til fremtiden.

Det er vores erfaring, at et objektivt og udefrakommende syn på virksomhedens aktiviteter fremmer det fremtidige økonomiske potentiale. Det skyldes i høj grad, at vi har alle de nødvendige finansielle og strategiske kompetencer inhouse til at varetage den samlede strategi.

Bundlinjeoptimering

Det er i de mindste detaljer, at vi finder de største muligheder for at øge virksomhedens afkast. Og vi ved, hvor komplekst det kan være.

Vi kender alle afkroge, hvor gevinsterne ofte gemmer sig. Vi gennemgår derfor din virksomheds omkostninger og kommer med direkte optimeringsløsninger.

Det kan fx indebære:

⦁ at vi gennemgår jeres leverandøraftaler,

⦁ hvor godt I udnytter stordriftsfordele,

⦁ gennemgår distributionsaftaler osv.

Thomas Asmussen, direktør, Fink ejendomme

Under vores allerførste møde stod det hurtigt klart, at Pileas ekspertise og erfaring kunne tilføre betydelig værdi til vores organisation ved at optimere og strukturere finansielle forhandlinger samt facilitere dialogen med pengeinstituttet.

Direkte bundlinjeoptimering

Du får også adgang til vores ekspertise ift. at håndtere kommunikation med din bank og din generelle bankdrift.

Vores særlige og yderst kompetente ekspertise inden for den finansielle verden gør, at vi kan tilbyde komplet gennemgang af din virksomheds finansielle vilkår. Vi står for den fulde proces og forhandler forbedrede priser og vilkår på vegne af dig.

Dét er direkte bundlinjeoptimerende.

Hvordan vi har hjulpet Fink Ejendomme

Dét er ikke bare noget vi siger. Det er noget vi gør. Ét af vores nøgleord i Pilea er eksekvering, og det kommer især til udtryk på den måde vi har hjulpet Fink Ejendomme på. De har fået udviddet deres kreditfaciliteter med 100%. Se videoen her, og hør hvordan vi har hjulpet dem. 

Grundige analyser

Vi udarbejder grundige analyser og forventningsafstemmer altid med dig, inden opgaverne udføres. Vi handler altid i din virksomheds interesser, men det er dig, som træffer beslutningerne. Vores uvildige rådgivning er din garanti for de bedst mulige løsninger.

Kompetencer

- Alle kompetencer varetages uvildigt

⦁ Finansiel sparring og optimering

⦁ Markedskendskab

⦁ Forhandlingsteknik

⦁ Analyse af din virksomheds arbejdskapital

⦁ Strategisk sparring og optimering

⦁ Direkte bundlinjeoptimering

⦁ Køb og salg af virksomheder

Vil du vide mere?


Tag kontakt i dag, så hjælper vi dig.
Mia Nyborg Markussen

Mia Nyborg Markussen

Uvildig rådgiver