Ejendomme

– Finansiering og investering i ejendomme gjort enkelt

Udvikling og håndtering af Ejendomme bliver mere og mere komplekst. Derfor har vi gjort det til vores speciale at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere med at gennemskue og optimere finansiering og investeringer i ejendomme og ejendomsprojekter.

Projektfinansiering

Det kan være udfordrende at fremskaffe finansiering til ejendomsprojekter. Bankerne strammer løbende kravene til egenfinansiering, sikkerhed mv.

Vi hjælper i den forbindelse med at beregne finansieringsbehovet for det forestående projekt og laver den optimale sammensætning for at kunne løse finansieringen.

Herefter bliver vi enige om, hvilke finansieringskilder vi vil præsentere materialet for. Det vil oftest være en sammensætning af banker, kapitalfonde og andre alternative finansieringskilder.

Herefter styrer Pilea Ejendomme processen og forhandlingerne helt frem til  underskrift af låneaftalen.

Pilea Ejendomme tilbyder efterfølgende at deltage i hele projektperioden som økonomisk rådgiver/sparringspartner til bl.a. likviditetsstyring, finansiel rapportering mv. for at sikre, at projektet gennemføres efter indgåede aftaler og med den fremskaffede finansiering.

Ejendomsprojekter

Er du indehaver af et stykke jord, en landejendom eller anden form for ejendom, som du enten ønsker at udvikle eller sælge? Kan du ikke gennemskue den tunge proces, eller de ugennemsigtige lokalplaner og regler på området?

Det kan ofte være svært at opdage, om man i virkeligheden bliver snydt for anseelige besparelser/gevinster eller overser nogle gode muligheder.

Hos Pilea Ejendomme yder vi uvildig sparring omkring ejendomsprojekter samt planlægning heraf. Vi hjælper vi dig både før, under og efter ejendomsprojektet realiseres. Vi skaber rene linjer, klare aftaler og sørger for, at du kommer i mål med det bedst mulige resultat. Via vores kompetente netværk udvikler vi projekter med et godt og attraktivt afkast.

Projekter

Herunder kan du se et udsnit af projekter som vi har været med til at udvikle og varetage for investorer. Vi har været med til alt fra grundkøb, til forhandling med banker, kommunikation med arkitekter, byggestyrring, økonomisk rådgivning, udlejning og salg af projekterne efterfølgende.

Skal du med næste gang?

Egeskov parken

Se mere om projektet

Kilde parken

Se mere om projektet
Frederik Lysholdt Hansen, formand for bestyrelsen, Ejendomsselskabet Lysbroengen

Jeg er enormt godt tilfreds med den strategiske indsats, der er lagt i opgaven hos Pilea. De har formået at få lejet boligerne ud i et overraskende højt tempo, trods en høj tomgangsprocent på boligmarkedet lige nu.

Kompetencer

- Alle kompetencer varetages uvildigt

⦁ Projektanalyse

⦁ Økonomisk projektstyring

⦁ Markedsanalyser

⦁ Netværk

⦁ Ejendomsfinansiering

⦁ Køb og salg af ejendomme

⦁ Gældsoptimering

Vil du være medinvestor?

Pilea Ejendomme udbyder også ejendomsprojekter, hvor du har en unik mulighed for at blive medinvestor i projekter, der passer til din tidshorisont og risiko. Som eksempel har vi – sammen med en arkitektvirksomhed – udviklet og igangsat flere projekter i Jylland sammen med forskellige investorer. Pilea Ejendomme står for økonomisk styring samt byggestyring i samarbejde med byggerådgiver, som sikrer, at processen forløber som forventet. På disse projekter forventes et afkast på 10-15 % til investorerne.

Vil du vide mere?


Tag kontakt i dag, så hjælper vi dig.
Søren Trærup

Søren Trærup

Udviklingsdirektør