Pilea Savings

– Vækst din formue med god samvittighed

Lav investeringer der giver afkast. Vi skræddersyer dine investeringer i aktier og obligationer ud fra dine behov, så du får maksimalt afkast af din portefølge. 

Uvildig rådgivning om investeringer

Hos Pilea Savings får du rådgivning om, hvordan din portefølge kan vokse. Vi har fokus på at investere i virksomheder, investeringsforeninger og ETF’er, der maksimerer dit afkast på dine aktier og obligationer. 

Ansvarlig investering i fremtiden

Vi hjælper dig med at investere i lige netop de områder du har interesse for. Det kunne fx være bæredygtige investeringer, hvor din opsparing kommer på arbejde i projekter og virksomheder, der arbejder for en bæredygtig udvikling i verden. Uanset om du er særligt interesseret i miljø, klima eller andre aspekter af
bæredygtighed, kan vi identificere investeringsmuligheder, der både leverer et tilfredsstillende langsigtet afkast, og samtidig understøtter den udvikling, du brænder for.

Tre vigtige fordele ved at investere igennem Pilea kontra banken

Lavere omkostninger:
Investering udenom banken reducerer gebyrer og administrationsomkostninger, hvilket giver dine investeringer bedre vækstpotentiale.

Tilpassede investeringsstrategier:
Dine investeringer kan blive tilpasset til lige netop dine specifikke mål og risikotolerence, uden at være bundet af de produkter som bankerne ofte tilbyder. 

Højere afkastpotentiale:
Grundet lavere omkostninger får du større afkast på dine investeringer, da du betaler mindre i gebyrer, og med renters rente effekten opnår du hurtigere et større afkast.

Start din uvildige investering hos Pilea Savings

Pilea Savings investeringsrådgivning er bygget op på en måde, hvorpå du kan investere i de ting som stemmer overens med dine værdier. Og fordi vi altid anbefaler veldiversificerede fonde, giver de mulighed for stabile, langsigtede afkast, samtidig med at de afbøder nogle af de risici, der er forbundet med investeringer.

En reel forskel

Hos Pilea Savings får du rådgivning om, hvor du med dine investeringer kan gøre en reel forskel med dine investeringer.

Fornuftigt afkast

Der ligger et enormt potentiale i at investere penge i projekter og virksomheder, der arbejder langsigtet, miljøvenligt og bæredygtigt.

Uvildighed

Pilea Savings rådgiver om et bredt spektrum af investeringsmuligheder og modtager ikke provisioner, gebyrer eller andre betalinger fra tredjepart.

Dine investeringer og økonomi

Udover at lave investeringsrådgivning, kan vi kan også hjælpe med et samlet og uvildigt blik på din økonomi. Her ser vi ser på din formue i sammenhæng med dine finansieringsvalg, din pensionsopsparing, dine skatteforhold mv.

Hvis du går med overvejelser om at skifte bank, kan vi også bistå dig med rådgivning i denne proces.

Vil du vide mere?


Tag kontakt i dag, så hjælper vi dig.
Dan Husted Gaardbo

Dan Husted Gaardbo

Investeringsdirektør og uvildig rådgiver