Finansiel og strategisk rådgivning for virksomheder og ejerledere

Hos Pilea Finance & Business får du 360° uvildig, finansiel rådgivning, der optimerer din virksomheds økonomi. Vi er din sikkerhed for, at du får maksimalt ud af pengene med det bedst mulige økonomiske setup. Vi hjælper dig desuden med at nå dine strategiske målsætninger med udgangspunkt i dine ønsker og fremtidsplaner til glæde og gavn for både din likviditet, toplinje og resultat

Hos Pilea Finance & Business håndterer vi alle dine finansielle forhold. Vi har det fulde overblik over din finansielle strategi og din virksomheds økonomi. Vi fungerer som dit bindeled til fx banken og revisorer.

Vi ved, at finansielle forhold er komplekse og består af mange grene – netop som stilkene på en Pilea. Samtidig ved vi også, at der er et uforløst potentiale i stort set enhver økonomi. Det er disse gemte skatte og optimeringsmuligheder, vi finder for dig og får til at ske, mens du koncentrerer dig om din kerneforretning.

Vi kan blandt andet hjælpe med uvildig og kompetent rådgivning mhp.:

  • ✔️ Strategisk sparring og forbedringer
  • ✔️ Finansiel optimering
  • ✔️ Direkte bundlinjeoptimering
  • ✔️ At fremskaffe kapital
  • ✔️ Køb og salg af ejendomme og virksomhed
  • ✔️ Kompleks ejendomsadministration
  • ✔️ Gældsoptimering
  • ✔️ Optimering af skatteforhold
  • ✔️ Og meget, meget andet …

 

Vores erfaring er, at der er store besparelser at hente. Der er et hav af muligheder for optimering i en kompleks økonomi. Du er meget velkommen til at kontakte os allerede i dag. Sammen tager vi en helt uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dine penge.

Ring til os på 73 70 89 86 eller send os en mail kontakt@pilea.dk.

Udvalgte cases og nyheder

Family Office – få mest muligt ud af din formue

Du går med meget stor sandsynlighed glip af utallige muligheder for besparelser og gevinster, der findes for dig, som ejerleder. Vores erfaringer danner et klart billede af, at der altid er optimeringer at hente for netop din formuestruktur samt uudnyttet potentiale for at få langt mere ud af dine penge.

Hos Pilea Family Office hjælper vi dig ved at varetage og optimere strategiske og finansielle forhold for dig og din virksomhed. Vi hjælper dig altså med at få det bedst mulige afkast og få mest muligt ud af din formue og dine aktiver.

Vi har fokus på kapitalbevaring og tilbyder 100 % uafhængig og uvildig sparring.
Det betyder, at vi optimerer formuestrukturen, således at afkastet forbedres, uden at du påtager dig yderligere risiko.

Vores arbejde kan fx omfatte at foretage en sikker replacering af din investeringer og aktiver, gennemgå skatteforhold og forbedre din pensionsvilkår – alt sammen for at give dig den samlet set allerstærkeste formuestruktur.

Med Pilea Family Office har du altid din egen personlige og uvildige økonomiske sparringspartner inden for rækkevidde, som er ekspert inden for alle økonomiske og strategiske områder – vi fungerer som dit bindeled mellem bank, revisorer og øvrige finansielle rådgivere.

Finansiel rådgivning med afsæt i dine behov og visioner

Vi skræddersyer økonomien efter de ønsker, som du har for din nuværende økonomi og i forhold til dine ønsker for fremtiden. Sammen med dig udarbejder vi en strategi, der tager udgangspunkt i alle aspekterne af din økonomi.

Vi tager hånd om hele din virksomheds økonomi og formue – det giver dig tryghed og frihed.

Vi skaber optimal sammenhæng i din virksomhedsøkonomi

Som ejerleder har du flere forskellige økonomiske produkter, som vi tilbyder dig at optimere. Som ejerleder og virksomhedsejer kan det være vanskeligt at skabe overblik, sammenhæng og optimal balance i virksomhedens økonomi, fordi du som ejerleder har rigeligt at se til i hverdagen og dermed ikke får kigget på dine lån, værdipapirer eller lignende økonomiske produkter. Hos Pilea Finance & Business har vi mange års erfaring med at rådgive selvstændige og virksomhedsejere.

Mennesker er forskellige, og det samme gælder for virksomhedsejere og ejerledere samt deres økonomi. Fælles for langt de fleste er, at de oplever at få store besparelser ud af vores uvildige rådgivning. Vi gennemgår dine formueforhold og kommer med konkrete forsalg til optimeringer. 

Du bestemmer selv, om du vil tage handlingsplanen og eksekvere den på egen hånd, om vi skal stå ved din side ved eksempelvis et møde i banken – eller om vi skal ordne det hele for dig.

Kompetencer – som alle varetages 100 % uvildigt:

⦁ Formuerådgivning
⦁ Formueforvaltning
⦁ Optimering af skat
⦁ Finansiering
⦁ Investering og investeringsstrategi
⦁ Afkastoptimering
⦁ Rådgivning i forbindelse med generationsskifte

Formuecirklen herunder viser, hvad du får hos Pilea Family Office.

Gå til formuecirkel

Læs mere

Kapitalfremskaffelse og investering – det bedste grundlag for din virksomheds udvikling

Vi er specialister i at finde den fornødne kapital til netop din virksomhed eller et forestående projekt. Vi har erfaring med at finde løsninger på både kortsigtede likviditetsudfordringer samt at skabe langsigtede, holdbare løsninger.

Vores målgruppe er små og mellemstore virksomheder. Vi er drivkraften til fremdrift i din virksomhed og sikrer, at processen bliver håndteret professionelt og struktureret. De uvildige eksperter her hos Pilea har som primære arbejdsmæssige mål er at sikre, at dine strategiske mål bliver opnået.

Kompetencer – varetages uvildigt:

⦁ Finansiel analyse af virksomheden – inkl. værdiansættelse
⦁ Vurdering af optimalt kapitalbehov
⦁ Kapitalstærkt investor-netværk
⦁ Skabe den rette sammensætning af egenkapital, investorkapital og fremmedfinansiering – dvs. at skabe optimal balancestruktur
⦁ Eksperter på Bank og Realkreditfinansiering

Læs mere

Erhverv – forbedrer dit fremtidige økonomiske potentiale

Vi hjælper dig, der er virksomhedsleder, og dine medarbejdere som strategisk og finansiel sparringspartner, som sikrer, at du ikke har økonomisk potentiale, som du går glip af.

Ofte har virksomheder meget fokus på den løbende drift, ajourføring af GDPR-compliance og bogføring.

I Pilea Finance & Business har vi dygtige eksperter, der går aktivt ind i din virksomhed og analysere os frem til, hvor din virksomheds fokus skal ligge for at imødekomme dine ønsker til fremtiden.

Det er vores erfaring, at et objektivt og udefrakommende syn på virksomhedens aktiviteter fremmer det fremtidige økonomiske potentiale. Det skyldes i høj grad, at vi har alle de nødvendige finansielle og strategiske kompetencer inhouse til at varetage den samlede strategi.

Kompetencer – varetages uvildigt:

⦁ Finansiel sparring og optimering
⦁ Markedskendskab
⦁ Forhandlingsteknik
⦁ Analyse af din virksomheds arbejdskapital
⦁ Strategisk sparring og optimering
⦁ Direkte bundlinjeoptimering
⦁ Køb og salg af virksomheder

Bundlinjeoptimering:

Det er i de mindste detaljer, at vi finder de største muligheder for at øge virksomhedens afkast. Og vi ved, hvor komplekst det kan være.

Vi kender alle afkroge, hvor gevinsterne ofte gemmer sig. Vi gennemgår derfor din virksomheds omkostninger og kommer med direkte optimeringsløsninger.

Det kan fx indebære:
⦁ at vi gennemgår jeres leverandøraftaler,
⦁ hvor godt I udnytter stordriftsfordele,
⦁ gennemgår distributionsaftaler osv.

Vi tilbyder derudover også vores ekspertise ift. at håndtere kommunikation med din bank og din generelle bankdrift.
Vores særlige og yderst kompetente ekspertise inden for den finansielle verden gør, at vi kan tilbyde komplet gennemgang af din virksomheds finansielle vilkår. Vi står for den fulde proces og forhandler forbedrede priser og vilkår på vegne af dig.

Dét er direkte bundlinjeoptimerende.

Vi udarbejder desuden grundige analyser og forventningsafstemmer altid med dig, inden opgaverne udføres. Vi handler altid i virksomhedens interesser, men det er dig, som træffer beslutningerne. Vores uvildige rådgivning er din garanti for de bedst mulige løsninger.

Læs mere

Ejendomme – finansiering og investering i ejendomme gjort enkelt

Udvikling og håndtering af Ejendomme bliver mere og mere komplekst. Derfor har vi gjort det til vores speciale at hjælpe vores kunder og samarbejdspartnere med at gennemskue og optimere finansiering og investeringer i ejendomme og ejendomsprojekter.

Projektfinansiering:

Det kan være udfordrende at fremskaffe finansiering til ejendomsprojekter. Bankerne strammer løbende kravene til egenfinansiering, sikkerhed mv.

Vi hjælper i den forbindelse med at beregne finansieringsbehovet for det forestående projekt og laver den optimale sammensætning for at kunne løse finansieringen.

Herefter bliver vi enige om, hvilke finansieringskilder vi vil præsentere materialet for. Det vil oftest være en sammensætning af banker, kapitalfonde og andre alternative finansieringskilder.

Herefter styrer Pilea Ejendomme processen og forhandlingerne helt frem til en underskrift af låneaftalen.
Pilea Ejendomme tilbyder efterfølgende at deltage i hele projektperioden som økonomisk rådgiver/sparringspartner til bl.a. likviditetsstyring, finansiel rapportering mv. for at sikre, at projektet gennemføres efter indgåede aftaler og med den fremskaffede finansiering.

Ejendomsprojekter:

Er du indehaver et stykke jord, en landejendom eller anden form for ejendom, som du enten ønsker at udvikle eller sælge? Kan du ikke gennemskue den tunge proces, eller de ugennemsigtige lokalplaner og regler på området?

Det kan ofte være svært at opdage, om man i virkeligheden bliver snydt for anseelige besparelser/gevinster eller overser nogle gode muligheder.

Hos Pilea Ejendomme yder vi uvildig sparring omkring ejendomsprojekter samt planlægning heraf. Vi hjælper vi dig både før, under og efter ejendomsprojektet realiseres. Vi skaber rene linjer, klare aftaler og sørger for, at du kommer i mål med det bedst mulige resultat. Via vores kompetente netværk udvikler vi projekter med et godt og attraktivt afkast.

Kompetencer – alle kompetencer varetages uvildigt:

⦁ Projektanalyse
⦁ Økonomisk projektstyring
⦁ Markedsanalyser
⦁ Netværk
⦁ Ejendomsfinansiering
⦁ Køb og salg af ejendomme
⦁ Gældsoptimering

Derudover udbyder Pilea Ejendomme også ejendomsprojekter, hvor du har en unik mulighed for at blive medinvestor i projekter, der passer til din tidshorisont og risiko. Som eksempel har vi – sammen med en arkitektvirksomhed – udviklet og igangsat et projekt i Midtjylland med 4 lokale investorer. Pilea Ejendomme står for økonomisk styring samt byggestyring i samarbejde med byggerådgiver, som sikrer, at processen forløber som forventet. På dette projekt forventes et afkast på 15-20 % til investorerne.

Læs mere

Pilea Portefølje – uvildig udvælgelse af dine investeringer 

Vi udarbejder en uvildig placeringsstrategi med baggrund i den ønskede tidshorisont og din risikovillighed. Vi sikrer den løbende rebalancering af indsatserne og sikrer, at strategi og risiko fortsat er netop, som du ønsker det.

Vi udvælger uvildigt de bedste kapitalforvaltere til dig, så du opnår den bedst mulige investering ud fra din tidshorisont og placeringsstrategi.

⦁ Sikret markedsafkast
⦁ Lave omkostninger
⦁ Uvildig udvælgelse

Læs mere

Om Pilea Finance & Business

Med Pilea Finance & Business kan du, som ejerleder, optimere alle dine finansielle forhold og strategiske målsætninger.

Vi får din formue til at vokse støt og formere sig – som en Pilea-plante

Kender du allerede en Pilea-plante?

Så ved du også, at den har møntformede blade, som vokser hurtigt og sikkert, når man plejer den korrekt. Det samme gælder din virksomheds økonomi og formue; Forvaltes den kompetent, så vil den også bedre kunne nå sit fulde potentiale.

Ved at forstå, hvad en Pilea-plante repræsenterer, er det også meget lettere at få et forståeligt indtryk af, hvad det er, Pilea Finance & Business kan gøre for dig, når vi finder de skjulte besparelser og skruer helt op for de gemte potentialer i din økonomi.

Pilea-planten afspejler nøjagtigt vores visioner og de ydelser, vi tilbyder. Vores ekspertise er at skabe den optimale formuestruktur og samlede økonomiske setup for vores samarbejdspartnere.

Vi er eksperter i at bringe dine finansielle forholds fulde potentiale frem i lyset og lave en konkret strategisk plan for, hvordan vi får skabt de bedste vilkår for at vækste din virksomheds økonomi og formue.

Pilea med potentiale

En Pilea kaldes også for en pengeplante og et pengetræ. Derfor er en Pilea et perfekt symbol for vores forretning. Pileaen er kendt for at vokse og formere sig hurtigt, sikkert og stødt.

Før du ved af det, kan du med den rette pasning og pleje stå med en stor og sund Pilea-plante, som har lavet adskillige stiklinger. Derudover er Pileaen meget glad for at komme frem i lyset.

Lad os nu fører det billede over på din økonomi som virksomhedsejer med en anseelig formue.

Forestil dig din samlede økonomi, som en Pilea-plante. Om du kommer til os med en spæd stikling eller med en stor, voksen plante, der trænger til at blive taget hånd om af kompetente og professionelle sparringspartnere, så kan vi hjælpe dig med at bringe det hele frem i lyset, hvor det bedre kan spire.

Uvildig ekspertrådgivning

Med et bredt udvalg af økonomiske og strategiske eksperter hjælper Pilea Finance & Business virksomheder og formuende ejerledere med at få formuen til at vokse yderligere og gøre drømmene til virkelighed.

Det gør vi ved at varetage, samle og udvikle alle aspekter af dine eller din virksomheds finansielle forhold og fremtidsplaner. Vi skaber overblik og sammenhæng i din økonomi som en sund, velvoksende plante.

Se med længere nede, hvor du kan møde vores ekspertteam.

Læs mere

Ægte, uvildig, finansiel rådgivning. Punktum.

 

Pilea Finance & Business

73 70 89 86 kontakt@pilea.dk

Pilea Estate

89 23 23 89 estate@pilea.dk

Rådgivere

Daniel Høj

Læs mere

Mia Nyborg Markussen

Direktør & Uvildig rådgiver

30 80 69 02mm@pilea.dk
Læs mere

Søren Trærup

Udviklingsdirektør

41 16 79 94st@pilea.dk
Læs mere

Christian Thisgaard

Direktør & Uvildig Investeringsrådgiver

61 22 93 28ct@pilea.dk
Læs mere

Torben Eskildsen

Uvildig rådgiver

44 12 59 83te@pilea.dk
Læs mere

Allan Kristensen

Uvildig rådgiver

48 80 98 28ak@pilea.dk
Læs mere

Sebastian Thim Kastrup

Studentermedhjælper

48 80 16 15stk@pilea.dk
Læs mere

Malene Borghus

Læs mere

Berit Thelin

Læs mere

Emko Lulic

Uvildig Rådgiver

48 80 66 26emko@pilea.dk
Læs mere

Caroline Borderon

Udlejningskonsulent - Barselsorlov

48 80 11 44cb@pilea.dk
Læs mere

Janni Winther

Ejendomsadministrator. EA

26 31 15 00jw@pilea.dk
Læs mere

Maja Funch Brøgger

Ejendomsadministrator. EA

48 80 83 42mbr@pilea.dk
Læs mere

Denise Refsgaard du Prie

Udlejningsansvarlig

48 80 11 41ddp@pilea.dk
Læs mere

Martin Borup

Uvildig Rådgiver

21 42 34 37mb@pilea.dk
Læs mere

Joan Kynde Christensen

Marketingansvarlig

60 18 72 94joan@pilea.dk
Læs mere

Louise Bøndergaard

Marketingansvarlig

44 12 38 78lb@pilea.dk
Læs mere

Simon Stürup

Studentermedhjælper

48 80 16 15ss@pilea.dk
Læs mere

Mikkel Lund Lorenzen

Bogholder

mill@pilea.dk
Læs mere

Vibeke Graversen Bangstoft

Udlejningskonsulent

44 12 59 81vgb@pilea.dk
Læs mere

Filip Brinch Buckhøj

Udlejningskonsulent

44 12 59 80fbb@pilea.dk
Læs mere

Er du vores nye kollega?

Vi er altid på udkig efter flere talenter, send os en mail med din ansøgning

kontakt@pilea.dk
Læs mere