Tryghed og eksekvering: Kernen ved finansiel og strategisk sparring

Jens Bøgild driver et stort og professionelt landbrug i Bjerringbro til hverdag, men har ved siden af landbruget også en række spændende projekter på tegnebrættet, der har bidraget til hans betydelige formue og konstante strøm af lovende investeringsmulig

Tryghed og eksekvering: Kernen ved finansiel og strategisk sparring

Jens Bøgild driver et stort og professionelt landbrug i Bjerringbro til hverdag, men har ved siden af landbruget også en række spændende projekter på tegnebrættet, der har bidraget til hans betydelige formue og konstante strøm af lovende investeringsmuligheder. 


Tilbage i efteråret 2020 indledte vi hos Pilea Finance & Business A/S et samarbejde med Jens Bøgild, der havde et ønske om at omdanne sin virksomhed til A/S. Vi hjalp til med etablering af bestyrelse, udvikling af ny strategi samt integrering af generationsskifte i modellen, som er af særlig stor betydning for Jens. Udover landbrugsaktiviteterne er Jens ' fire børn og hustruen nemlig centralt placeret i hans liv. Hos Pilea har vi derfor også dedikeret tid til at sikre en god fremtid for alle parter i familien og samtidig give den allerstærkeste formuestruktur.

"Jens havde i forbindelse med virksomhedsomlægningen et likviditetsoverskud til investering. Vores primære fokus lå her på analyse af de eksisterende investeringer samt sikre nye investeringer, der ville garantere et attraktivt afkast."

Fortæller Daniel Høj, CEO hos Pilea.

Et robust fundament og en høj grad af risikovillig 

”Samarbejdet med Pilea er supergodt, hvor jeg nyder godt af de forskellige kompetencer som teamet har. Senest har de været en kæmpehjælp i forbindelse med generationsskiftet. Jeg har altid en god mavefornemmelse, når jeg har været i kontakt med Pilea, som er af stor værdi for mig,”

fortæller Jens Bøgild om samarbejdet.

Hos Pilea har vi skabt et trygt fundament, som har dannet grundlag for det gode og effektive samarbejde. Dette frigør Jens til at fokusere på landbruget og de områder, hvor han er allerbedst – mens vi gør det samme som finansiel sparringspartner. Vi sikrer altid en klar og handlingsorienteret kommunikation, som giver Jens mulighed for at træffe valg ud fra det bedste grundlag. På den måde har det også givet ham friheden og overskuddet til at nyde kvalitetstid med sin familie, senest på en skøn rejse til Canada.

"Jens er ikke bange for at implementere vores forslag og er åben for vores rådgivning. Han har en god risikovillighed, er handlekraftig og beslutsom. Det er netop dette samspil, der har været afgørende for den markante fremgang på blot få år,"

 udtaler Mia Markussen, Direktør og Uvildig Rådgiver hos Pilea.

Langvarigt samarbejde: Løbende optimering og vedvarende udvikling

Siden 2020 har vi løbende optimeret Jens Bøgilds investeringer, hvor der er bygget nye spændende strategier på. Vi er samtidig proaktive i forhold til at tackle nye udfordringer og tilpasse os skiftende behov.  

Herunder har der også været særlig fokus på ejendomsinvesteringer, hvor vi har bidraget med dybdegående analyser for at identificere attraktive ejendomme med solide afkastmuligheder. Sammen har vi udvist god fornuft og skabt en velafbalanceret risikospredning, der omfatter diverse ejendomstyper som erhverv, bolig og byggeri. Klik ind lige her og læs mere omkring, hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre finansiering og investering af ejendomme overskueligt og enkelt. 

Med et næsten treårigt samarbejde bag os styrkes vores indbyrdes kendskab og forståelse dag for dag – en udvikling, der afspejler sig tydeligt i vores daglige arbejde. Vi fungerer som en kompetent sparringspartner for Jens, med konstant fokus på at optimere investeringer i samarbejde med revisor, landbrugsrådgiver og andre eksperter.

Blandt en af de seneste projekter tæller en spændende investering i en larve- og insektfarm. Her har vi assisteret med både værdisætning, identificering af fordele og ulemper samt selve investeringsprocessen.

Læs flere cases her

Vil du vide mere?


Tag kontakt i dag, så hjælper vi dig.
Tobias Valbæk

Tobias Valbæk

Ejendomsrådgiver