Investorer ventes at få 15% i årligt afkast

Investeringer i ejendomsprojekter, ventes at give investor et attraktivt afkast på 15 % årligt

Investeringer i ejendomsprojekter

Ventes at give investor et attraktivt afkast på 15 % årligt

Anders Simonsen er medejer og bestyrelsesformand i Dansk Biotransport A/S, som med stor succes har specialiseret sig indenfor transport og handel, med alle former for træ-, bio- og affaldsprodukter. Anders har valgt at investere i flere ejendomsprojekter gennem Pilea Estate. Han fortæller om nogle af grundende hertil:

"Daniel kontaktede mig omkring ejendomsprojektet Christinedalen, efter jeg var blevet introduceret gennem en kammerat. Vi tog et indledende møde sammen med Mia, hvor vi også gennemgik min økonomi. Hun gav mig et økonomisk overblik, som gjorde at jeg med stor tryghed kunne takke ja til at gå med i ejendomsprojektet – selvfølgelig fordi det var et attraktivt projekt, men også fordi jeg synes der stod nogle spændende mennesker bag projektet."

Anders Simonsen, medejer og bestyrelsesformand, Dansk Biotransport A/S

Endnu en mulighed bød sig

Når man investerer i et ejendomsprojekt via Pilea Estate, er vi med gennem hele processen:

Ejendomsprojekterne er udviklet i samarbejde med anerkendte arkitekter. Vi er med lige fra den indledende projektanalyse.

Når vi kender tidshorisonten og risikoen på projekterne, finder vi investorer med den helt rigtige investeringsprofil. Når investorerne er ombord, fremskaffer vi den resterende finansiering.

Herefter står vi blandt andet for den økonomiske styring gennem hele projektperioden. I samarbejde med byggerådgiver, sikrer vi at byggeperioden forløbet som ventet.

Alt efter om projektet består af ejer- eller lejeboliger, håndtere vi kontakten med mægleren, eller står for den løbende drift og administration.

At Pilea Estate er med før, under og efter ejendomsprojektet realiseres, beskriver Anders som en stor fordel for investorerne:

“Jeg har været meget tilfreds med hvordan projektet har kørt, specielt i forhold til kommunikationen. Der er jo ret beset tale om en passiv ejendomsinvestering, men Pilea har været gode til at inddrage os investorer i væsentlige beslutninger. Det er utrolig rart at man kan blive involveret, hvis man ønsker det. Det er tydeligt at alle der er en del af projektet i Pilea, virkelig ved hvad de taler om.”

”Min tilfredshed kommer vel bedst til udtryk ved, at jeg hurtigt hoppede med på et nyt ejendomsprojekt i Nedenhøje ved Viborg”, slutter Anders af.

Anders Simonsen, medejer og bestyrelsesformand i Dansk Biotransport A/S.

Ejendoms-projekterne:

Christinedalen i Virklund består af 96 boliger i alt, fordelt på 24 ejerboliger og 72 lejeboliger. Nedenhøje består af 74 rækkehuse i Hald Ege, tæt ved Viborg.

Begge ejendomsprojekter er udviklet i samarbejde med Laban Arkitekterne, og ventes at give et afkast på ca. 15% om året i gennemsnit til investorerne.

Læs flere cases her

Vil du vide mere?


Tag kontakt i dag, så hjælper vi dig.
Christian Thisgaard

Christian Thisgaard

Direktør og uvildig investeringsrådgiver