Nye regler om generationsskifte - godt nyt

Torsdag d. 20. juni præsenterede SVM-regeringen sit seneste skatteudspil ved navn: ”Et stærkere Erhvervsliv”. Formålet med de påtænkte ændringer er at skabe mere attraktive rammevilkår for dansk erhvervsliv.

Nye regler om generationsskifte

Hvad skal du vide?

Torsdag d. 20. juni præsenterede SVM-regeringen sit seneste skatteudspil ved navn: ”Et stærkere Erhvervsliv”. Formålet med de påtænkte ændringer er at skabe mere attraktive rammevilkår for dansk erhvervsliv.

 

Tre væsentlige punkter i forhold til reglerne om generationsskifte
Udspillet, som endnu ikke er udmøntet i reel lovgivning, indeholder tre væsentlige punkter i relation til reglerne om generationsskifte:

Nedsættelse af Bo- og Gaveafgiften ved generationsskifte i virksomheder

Forslag om nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15% til 10% ved generationsskifte af visse erhvervsvirksomheder til familiemedlemmer. Denne ændring gør det mere attraktivt og økonomisk fordelagtigt at overdrage virksomheder inden for familien.


For at sikre, at ændringen ikke misbruges, er der indført værnsregler. Fx skal den nye ejer opretholde ejerskabet af virksomheden i mindst 3 år, og overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år før overdragelsen.


Disse tiltag gør det lettere for familier at planlægge og gennemføre generationsskifte, samtidig med at de bevarer virksomhedens kontinuitet og værdier.

Regeringen foreslår at det implementeres med virkning fra 1. oktober 2024

Ændringer i Pengetanksreglen

Et rigtig interessant skatteudspil, hvor der er foreslået en ændring i Pengetanksreglen, som åbner op for nye muligheder for generationsskifte med skattemæssig succession i ejendomsvirksomheder. Hidtil har lovgivningen forhindret dette, hvis virksomheden hovedsageligt bestod af passiv kapitalanbringelse, såsom fast ejendom, kontanter og værdipapirer.

Den foreslåede ændring anerkender nu, at aktiviteter som besiddelse, drift, vedligeholdelse, udvikling og udlejning af ejendomme skal betragtes som aktiv drift, på linje med produktionsvirksomheder. Dette betyder, at det fremover bliver muligt at overdrage ejendomsvirksomheder til næste generation uden straks at skulle betale avancebeskatning.

Med det nye udspil kan avancebeskatningen nu overdrages til den nye ejer, og først aktiveres ved et eventuelt fremtidigt salg til tredjemand. Dette er en betydelig lettelse for mange virksomheder, der ønsker at sikre kontinuitet og vækst gennem generationsskifte.

Det forventes at det træder i kræft 1. januar 2025

Retskrav på værdiansættelse efter objektivt regelsæt

For at sikre planlægningen af generationsskifte får virksomheder ret til en skematisk værdiansættelse baseret på objektive kriterier. Dette skal forhindre, at Skattestyrelsen bruger andre værdiansættelsesmodeller, hvilket skaber større sikkerhed for virksomhederne.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

Dyk ned i flere videns indlæg her