Bæredygtig investeringsrådgivning

– Bæredygtighed er omdrejningspunktet for alt hvad vi gør

Uanset om vi rådgiver dig om dine investeringer, yder holistisk formuerådgivning eller hjælper dig med bankvalg, er det vores ambition at finde løsninger, der både stiller dig stærk rent økonomisk og samtidig bidrager til den udvikling, du ønsker at se i verden.

Investeringer med holdning

Vores rådgivning henvender sig til private investorer, selskaber og foreninger med en invester bar formue på mindst 1 mio. kr.

Vi arbejder ud fra et princip om, at det skal være mere gennemskueligt, hvad du betaler for rådgivningen. Det betyder ét honorar for rådgivning og ingen samarbejdsaftaler med hverken investeringsforeninger eller banker, hvor der er provision indblandet.

Investeringsrådgivning

Kernen i vores tilbud er uvildig investeringsrådgivning. Vi er certificeret af Finanstilsynet og specialister i bæredygtige investeringer eller impact-investeringer, som det også kaldes. Vores fornemste ambition er at hjælpe dig med at finde vej i junglen af investeringsmuligheder og gennemskue, hvilke investeringer, der gør en reel forskel – for verden og for din opsparing.

Vores samarbejde begynder med et møde, hvor vi taler om dine ønsker og behov. På baggrund af mødet, som er gratis og uforpligtende, udarbejder vi en investeringsplan og et konkret investeringsforslag til dig. Herefter holder vi øje med dine investeringer og kommer løbende med forslag, input, informationer og ideer, der er relevante for din investeringsplan. Dermed sikrer vi, at der til stadighed er fokus på at holde den rette balance mellem afkast, risiko og den aftalte investeringsstrategi.

"Jeg finder stor glæde ved at oversætte svært forståeligt stof til almindeligt dansk. Igennem årene voksede idéen om at gøre bæredygtige investeringer, der gør en reel forskel, tilgængelig for flere mennesker. Samtidig ønskede jeg, fuldstændigt uvildigt, at kunne vælge blandt de bedste investeringsforeninger, passive som aktive, når den perfekte værdipapirsammensætning skal laves til dig."

Christian Thisgaard, Uvildig rådgiver, Pilea Finance & Business

Holistisk formuerådgivning

Din økonomi er en kompleks helhed, der udover din formue og dine investeringer af frie midler også omfatter dine dispositioner på finansieringssiden (realkreditlån mv.), måden du sparer op til pension og dine valg i forhold til selskabsstruktur og skattemiljøer. Derfor tilbyder vi uvildig holistisk rådgivning, hvor vi hjælper med at belyse hvordan de valg, du træffer på det ene område, påvirker dine muligheder og perspektiver på de øvrige områder.

Typisk vil vi holde 1-2 møder om året, hvor vi gennemgår dine forhold og drøfter, hvor der er basis for optimering – også her med fokus både på at stille dig bedst muligt rent økonomisk og på at holde den balance du ønsker i forhold til værdier og bæredygtighed. Vi kan enten påtage os rollen som din primære økonomiske rådgiver eller agere i samarbejde med din bank, din revisor eller andre rådgivere.

Rådgivning om bankvalg

Det tredje ben i vores rådgivningstilbud handler om at hjælpe dig med at vælge den rigtige bank. Dette handler både om bankens værdisæt og fokusområder, om at finde et teknisk setup, der matcher dine ønsker og behov og selvfølgelig om at sikre dig de bedst mulige vilkår og priser.

Det er vores erfaring, at der er stor konkurrence mellem banker og handelsplatforme, og der derfor stort set altid er noget at vinde ved at se sig omkring i markedet. I praksis foregår rådgivning om bankvalg ved, at vi holder et indledende møde, hvor vi sporer os ind på dine ønsker og behov. Herefter sonderer vi markedet og indhenter løsningsforslag fra op til tre banker, som vi præsenterer for dig.

Vil du vide mere?


Tag kontakt i dag, så hjælper vi dig.
Christian Thisgaard

Christian Thisgaard

Uvildig rådgiver